Astrologia cytaty

Cytaty Astrologia

To wszystko niebo rządzi, a planety jego
Bo im moc ta nadana od Pana samego.
… wzdyć przed się planety moc mają,
gdyż owi praktykarze czasy powiadają,
O niemocach, o śmierci, o pewnych przygodach,
O kłopotach, o walkach i o prędkich szkodach
Mikołaj Rej

Astrologia nie zna przeciwników, zna tylko ignorantów.
Leszek Szuman

O astrologii współczesny człowiek albo w ogóle nie ma pojęcia, albo – co gorsza – ma pojęcie najzupełniej fałszywe, jako że prasa codzienna przedstawia ją w sposób godny pożałowania. A o podręcznik astrologii w naszych krajach trudniej niż o oryginał „De revolutionibus”.
profesor Włodzimierz Zonn, astronom

Lekarz nie znający astrologii nie ma prawa nazywać siebie lekarzem.
Hipokrates

Wszystko, co stwarza przyroda i sztuka dokonuje się pod wpływem sił pochodzących z nieba. Znaki niebieskie i ciała niebieskie istniały już przed wszystkimi innymi dziełami stworzenia i dlatego wywierają one wpływ na wszystko, co zostało po nich stworzone.
Albert Wielki

Przepastna różnica dzieląca astrologię od innych nauk – jeśli wolno mi tak powiedzieć – polega na tym, iż astrologia nie zajmuje się faktami, lecz koncepcjami pierwotnymi. Twardy grunt, na jakim podobno stoi uczony, w astrologii ustępuje imponderabiliom.
Henry Miller

Jako psychologa i psychoterapeutę bardziej interesował mnie inny aspekt tego zawiłego i fascynującego przedmiotu. Mamy tu narzędzie psychologicznej typologii i oceny diagnostycznej, które swą złożonością i wyrafinowaniem analizy daleko przewyższa każdy istniejący system (…). [Jego] układ odniesienia – 3 zazębiające się, symboliczne alfabety zodiaku: „znaki”, „domy” i „aspekty planetarne” – jest prawdopodobnie lepiej dostosowany do złożonej różnorodności ludzkich natur niż istniejące systemy typów, cech, motywów, potrzeb, czynników i skali.
Ralph Metzner (psycholog) „Astrology: Potential Science & Intuitive Art” w „The Journal of Astrological Studies” 1970

Historia nauki, medycyny, strategii militarnej, polityki i wielu innych dziedzin wykazuje dobitnie, że niemal każdy postęp spotykał się z gwałtowną i fanatyczną opozycją.
Steven Arroyo, astrolog

(…) to my sami stanowimy swój podstawowy problem, zaś astrologia winna pomóc nam podejść do niego z obiektywizmem i pogodą ducha.
Dane Rudhyar „Astrology & the Modern Psyche” 1977