Wszechświat

  Wielki Wybuch

  Teoria Wielkiego Wybuchu głosi że. Cały Wszechświat i wszystko co w nim jest — galaktyki, gwiazdy, planety, kobiety, mężczyźni, zwierzęta i bakterie — dawniej ściśnięte było w obiekcie mniejszym niż główka szpilki.

  Astronomia

  Astronomia to nauka przyrodnicza badająca ciała niebieskie i ich zbiorowiska, materię rozproszoną w przestrzeni kosmicznej i ich budowę, pochodzenie i ewolucję.

  Astrologia

  Prawdziwa astrologia niema absolutnie nic wspólnego z tym co drukują kolorowe gazety. Oraz to co na jej tematy wygadują sceptycy i większość uczonych.

  Ciemna Materia

  Ciemna Materia - To jedna z najbardziej ciekawych " rzeczy " we wszechświecie jakie udało się nam, Ludziom zaobserwować. Dowiedz się czym jest Ciemna Materia!

  Ciemna energia

  Ciemna energia – jest to hipotetyczna forma energii, która wypełnia całą znaną nam przestrzeń i wywiera na nią ujemne ciśnienie, wywołując ekspansje czyli rozszerzanie się Wszechświata.

  Galaktyka

  Galaktyka – duży, grawitacyjnie związany układ gwiazd, pyłu i gazu międzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii. Typowa galaktyka zawiera od 107 do 1012 gwiazd orbitujących wokół wspólnego środka masy.

  Mgławice

  Mgławice to określenie dla obłoków gazu i pyłu międzygwiazdowego lub bardzo rozległych otoczek gwiazd. Dawniej również tak nazywano galaktyki.

  Supernowa

  Supernowa powstaje wtedy kiedy wodór zwany paliwem jądrowym zostaje zużyty, gwiazda w ten czas nagle zapada się i przemienia w gwiazdę neutronową. W procesie tym wyzwala się niewyobrażalna ilość energii.

  Gwiazda

  Gwiazda – kuliste ciało niebieskie stanowiące skupisko powiązanej grawitacyjnie materii w stanie plazmy bądź innej , najczęściej zdegenerowanej materii.

  Biały karzeł

  Można powiedzieć że to ostatni etap życia gwiazdy o masie do ok. 7 mas Słońca.Spalanie w jądrze gwiazdy powoduje powstanie ciśnienia przeciwstawiającego się zapadaniu gwiazdy pod wpływem jej własnej grawitacji.

  Gwiazdy neutronowe

  Gwiazdy neutronowe powstają najczęściej podczas wybuchu supernowej Materia składająca się na gwiazdy neutronowe jest niezwykle gęsta, Łyżeczka materii neutronowej ma masę ok. 6 miliardów ton.

  Kwazar

  Obiekt ten będący gwiazdą emitującą fale radiowe wykryto w XIX wieku. Wtedy to wykonano pierwsze ich zdjęcia. Ale nie zdawano sobie sprawy czym w istocie jest kwazar.

  Magnetar

  Niektóre gwiazdy rozbłyskują, emitując niezwykle silne promieniowanie gamma i rentgenowskie. Energia wybuchu jest bardzo silna, miliony razy większa niż przy wybuchu supernowej.

  Pulsar

  Pulsar jest rodzajem gwiazdy neutronowej wyróżniającym się tym, że wysyła krótkie radiowe pulsy w odstępie 0,033 – 3,08 sekundy, przy czym trwanie jednego pulsu nie przekracza 0,01 sekundy.

  Planetoida

  Planetoida ciało niebieskie o stosunkowo małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową,

  Komety

  Komety to drobne ciała niebieskie, w Układzie Słonecznym obiegające Słońce po orbitach eliptycznych lub bardzo zbliżonych do paraboli. Centralną częścią komety jest kilkukilometrowe jądro.